Öppna funderingar

Det ska vara gött å leva – annars kan det kvitta!

Publicerat den Uppdaterat den

Vy över Ältasjön
Vy över Ältasjön

När jag funderar över vem jag är så känns det faktiskt ganska svårt ibland. Och svårare blir det när omgivningen ibland ihärdigt vill sätta mig ett fack. Samtidigt är det ganska lätt och jag bryr mig inte särskilt mycket om vad andra vill att jag ska vara eller inte vara. Jag bestämmer alltid själv. Och nu – efter några år av lite personlig förvirring – känner jag mig starkare igen och har kontroll över mitt liv. Jag har formulerat de viktigaste värderingarna som jag vill ska styra mitt liv och vilka karaktärsdrag som känns mest relevanta just nu.

Nu pratar jag inte om värderingar som alla människors lika värde (som för övrigt är självklart för mig) utan mer om värderingar som jag vill ska styra hur jag agerar.

Kärlek
Känslan att älska är stark och det viktigaste av allt. Att kunna ge kärlek och kunna ta emot när det ges. Kärlek är något som jag vill ge till människor i olika nivåer och utan gränser. Lita på känslan för den är rätt.

Passion
När jag väljer att göra något ska jag göra det med passion. Göra det fullt ut med glöd, annars kan det vara. Att göra något halvhjärtat känns meningslöst. Självklart vill jag testa och se om något nytt kan kännas passionerat.

Glädje
Jag vill vara glad! Genom att göra det jag vill så blir jag glad. Jag vill vara sprudlande, knasig och göra upptåg – sådant som gör mig glad. PrettoMicke får vika sig till förmån för den roliga, glada och lyckliga Micke.

Gemenskap
Att dela saker med andra människor är något som är viktigt. Det kan vara gemensamma intressen, det kan vara sex eller kärleksrelationer. Att göra saker tillsammans andra som gillar samma sak. Även en gemenskap med mig själv där jag känner respekt och glädje med mig själv.

Omväxling
Aldrig fastna i bara en sak eller ett sätt.

De egenskaper och kännetecken för mig är; något som jag tycker att jag har och det som jag vill utveckla och få mer av. Men sin läggning och sin natur är i och för sig något som bara är – men i vissa avseenden kan man styra ganska mycket själv. För personlighet är också ett val – det är jag som väljer så jag är noga med mitt val.

Jag som ung... ;-)
Jag som ung… 😉

Nyfikenhet
Jag vill alltid veta det jag inte vet. Jag vill pröva nya saker hela tiden. Jag ska låta mig bli inspirerad av andra människor och vad de väljer att göra. För vem vet – jag kanske gillar det. Om jag prövar nya saker så vet jag om det är något för mig. Genom att säga Ja kan mycket kul hända som jag inte trodde.

Humor
Skämta och ha kul! Jag tror att jag har en ådra av humor som jag ska låta få växa, inte hålla tillbaka. Jag ska säga det som känns bra och njuta om någon tycker det är kul. Om de inte tycker det så är det deras problem.

Mod
Jag ska våga! Genom att vara modig och göra det som jag egentligen inte vågar (som jag tror och som jag lärt mig att jag inte gör…) så kommer jag att uppleva mer saker. Det handlar också om att göra det jag vill trots att andra (kanske) kommer att ifrågasätta mina val eller tycka något negativt om det.

Kreativitet
Varför begränsa sig? Varför låta förvalda mallar styra hur saker och ting ska vara samt hur man ska bete sig? Normer är något som andra människor bestämt, hur saker ska vara – det begränsar min kreativitet i alla delar i livet, oavsett vad det gäller för val eller idé jag har.

Hösten är här – njut!

Publicerat den

När löven faller av och det blir mörkt blir många deprimerade och ibland rädda. Själv tänder jag mängder av stearinljus för att ha det mysigt. Jag tar vara på det fina med hösten!

1920 skrev Eric Blomberg (1894-1965) en dikt som jag tycker är passande just nu.

Var inte rädd för mörkret ty ljuset vilar där

Vi ser ju inga stjärnor där intet mörkret är

I ljusa irisringen du bär en mörk pupillty mörker är allt,

som ljuset med bävan längtar till

Var inte rädd för mörkret ty ljuset vilar där

Var inte rädd för mörkret som ljusets hjärta bär

Foto: Michael Silkesjöö ©
Min älskade björk på Landet

Förändra, förnya och ompröva!

Publicerat den Uppdaterat den

I Stockholm, där jag jobbar och verkar, finns det oerhört många outnyttjade möjligheter.

Jag tycker att det finns goda förutsättningar till förändringar i Sverige. Det som behövs nu är stärkt självförtroende och lite ”jävlar anamma”. Vi måste skapa förutsättningar till att bli beslutsamma – att våga se framtiden med tillförsikt. Vi måste våga lämna det gamla (som inte håller i en föränderlig värld) och tänka nytt, modern och fräscht. Människors identiteten måste stärkas. Där nya idéer prövas positivt. En identitet som utmynnar i varje individs bästa är också samhällsgemenskapens bästa.

Vi alla är en del av samhället och vi har skyldigheter mot andra än oss själva. Vi ska hjälpa dom som inte kan hjälpa sig själva. Vi ska våga se den verklighet som finns framför våra ögon utan att vi tittar bort. Människor som är stolta över sig själva är stolt över sitt samhälle. Ett samhälle består inte bara av en grupp individer och familjer som var och en kämpar på egen hand utan är ett stark samhälle som känner tillförsikt. Vår kraft för att främja invånare – för allas förmåga till allas gagn.

Det är orätt att gamla är ensamma och rädda i sina hem, människor inte vågar gå ut på kvällarna, där barn kan få tag på knark på skolgården – men rätt när vi är hårda mot brott och hårda mot orsakerna till brott. Vi ska både förebygga och straffa. Brott som begås av unga förbrytare ska ha förtur i rättssystemet för att hindra vidare kriminell utveckling samt brottsoffer ska få ökat skydd och stöd.

Jag tror att individen lyckas bäst inom en stark gemenskap där det finns en tro på grundläggande värderingar om människliga rättigheter. Förändringar sker inte över en natt. Man måste ibland välja mellan olika steg och valsituationerna som ibland kan bli obehagliga kompromisser. Men andan av framåtskridande ska vi vara trogna mot och hålla högt.

Buddism är intressant

Publicerat den Uppdaterat den

Jag beundrar Buddhismen. Jag tror nämligen att vi kan förändras, att vi till fullo kan ta ansvar för våra liv och att vi kan bli det som vi alla i grunden önskar vara: lyckliga och nöjda i djupet av våra hjärtan.

På Stockholms Buddhistcenter kan man läsa:

Buddhismen är i grunden en tradition – eller en väg – av andlig praktik och utveckling. Vägen har som sitt mål en insikt i sakernas sanna natur. Denna insikt kan beskrivas på många olika sätt.

Det vanligaste är dock att den karakteriseras av visdom och medkänsla. När insikten når sin fulländning sägs man vara upplyst, precis som Buddha.

Jag har alltid varit skeptisk till religioner – och det finns säkert saker inom buddhismen som gör mig skeptisk… En stor skillnad mellan andra religioner och buddhismen är att de inte säger ”du ska inte” utan ”du väljer att avstå”. Mycket viktig detalj för mig.

Sen är det fascinerad att de på sin hemsida tala tydligt att det finns en HTBQ-grupp i Stockholms Buddhistcenter! Det skulle jag vilja se på andra församlingars hemsidor…