religion

Buddism är intressant

Publicerat den Uppdaterat den

Jag beundrar Buddhismen. Jag tror nämligen att vi kan förändras, att vi till fullo kan ta ansvar för våra liv och att vi kan bli det som vi alla i grunden önskar vara: lyckliga och nöjda i djupet av våra hjärtan.

På Stockholms Buddhistcenter kan man läsa:

Buddhismen är i grunden en tradition – eller en väg – av andlig praktik och utveckling. Vägen har som sitt mål en insikt i sakernas sanna natur. Denna insikt kan beskrivas på många olika sätt.

Det vanligaste är dock att den karakteriseras av visdom och medkänsla. När insikten når sin fulländning sägs man vara upplyst, precis som Buddha.

Jag har alltid varit skeptisk till religioner – och det finns säkert saker inom buddhismen som gör mig skeptisk… En stor skillnad mellan andra religioner och buddhismen är att de inte säger ”du ska inte” utan ”du väljer att avstå”. Mycket viktig detalj för mig.

Sen är det fascinerad att de på sin hemsida tala tydligt att det finns en HTBQ-grupp i Stockholms Buddhistcenter! Det skulle jag vilja se på andra församlingars hemsidor…